Wzór Listu Motywacyjnego

Najwięcej na Liście Motywacyjnym mogą zyskać osoby świeżo po ukończeniu szkoły które nie posiadają zbyt wielkiego doświadczenia. To właśnie ta grupa osób powinna przyłożyć się najbardziej przy pisaniu swojego pierwszego Listu Motywacyjnego.

Miejscowość oraz data

Imię Nazwisko
Dane kontaktowe
Data i miejsce urodzenia
nr. tel. e-mail

Nazwa firmy
Jeśli znamy dane osoby która opowiada za rekrutację
można zaadresować bezpośrednio do tej osoby
(jeśli staramy się o pracę przez agencję pracy, możemy
odpuścić sobie ten fragment)

Szanowny Panie

1. Wstęp
Opisujemy skąd posiadamy informację o rekrutacji nowych pracowników oraz na jakie stanowisko się staramy

2. Rozwinięcie
Najważniejszy fragment Listu Motywacyjnego dzięki któremu możemy zyskać najwięcej. Poinformuj w nim co skłoniło Ciebie do podjęcia pracy na tym stanowisku, jak to łączy się z Twoimi zainteresowaniami oraz dlaczego wybrałeś tą firmę spośród innych. Kolejny fragment to użycie argumentów. Skup się na najmocniejszych argumentach przemawiających za Twoją osobą takie jak doświadczenie, wykształcenie, kwalifikacje, osiągnięcia i sukcesy. Poleca się by również wspomnieć o tym co wniesiesz do firmy i co ona zyska dzięki Twojej osobie.

3. Zakończenie
Jak każdy List tak i List Motywacyjny kończymy zakończeniem. Należy podziękować za poświęcony czas który został wykorzystany na przeczytanie Twojego Listu Motywacyjnego oraz wyrazić chęć na spotkanie się na rozmowie motywacyjnej.

Z poważaniem Imię i nazwisko
(można podpisać się samodzielnie)

Jeśli umieszczamy referencje należy je tutaj umieścić

Klauzula wyrażająca naszą zgodę na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.